Lisabon, Bonde a my

středa 3. prosinec 2008 18:45

Češkám a Čechům, kteří neakceptují tzv.  Lisabonskou smlouvu mezi vládami států EU je vyčítán nedostatek altruismu, evropanství a poškozování zájmů republiky a jejich občanů. Jaký je pohled zvenčí? Jak Lisabon vidí Dán, Evropan, europoslanec od vzniku europarlamentu? 

Byl jsem členem evropského Konventu, který zadával přípravu jednoduché euroústavy, zadání nebylo splněno, ústava neuspěla v testu demokracie - referendu - v několika členských státech, a tak se šéfové EU rozhodli lidi a demokratické postupy obejít a sepsali Lisabonskou smlouvu, která je ještě horší, nepřehlednější a snižuje šance malých a středních států obstát v rámci EU, řekl mi nedávno v Praze Bonde. A pokračoval: Lisabon zásadně mění koncept fungování Evropské unie, posiluje moc velkých států. Dnes je Unie založená na konceptu konsenzu, nikdo si nemůže nikoho dovolit ignorovat, vždycky se musí hledat kompromis. Po Lisabonské smlouvě už nebude potřeba hledat kompromis. A tak každý úředník Evropské komise začne svůj den tím, že zavolá německému velvyslanci, potom britskému, francouzskému a italskému. A když získá jejich souhlas, předloží svůj návrh, když ne, neudělá nic. Ale už nikdy nezavolá českému velvyslanci. Nebude ho potřebovat. Pro ČR navíc hrozí riziko obejití tzv. Benešových dekretů, vysvětluje Bonde trpělivě fungování Evropské unie, kterou zná asi nejlépe ze všech europoslanců, neboť v europarlamentu zasedal od jeho založení. On a jeho politické hnutí proto navrhují stručnou Evropskou ústavu podrobenou veřejné diskusi, připomínkám občanů a schválenou celoevropským referendem.

 

Co nám hrozí?

České právo přestane přijetím Lisabonské smlouvy de facto platit, vznikne nové, vyšší právo evropské a nové - evropské občanství s jeho Listinou základních práv. Spory se budou rozhodovat v Lucemburku a na vnitrostátní právo nebude brán zřetel. Hlavní zásadou Listiny je nediskriminace evropských občanů z titulu národnosti, což otevírá prostor pro obejití Benešových dekretů a předávání majetku tzv. sudetským Němcům, kteří jej nárokují například i v OSN a budou jej nárokovat samozřejmě i v Lucemburku, varuje zkušený politik. Česká vláda a její vyjednavači si bohužel nevyjednali právní záruky jako Dánsko a reálně hrozí ztráta majetku českých občanů v řádu stovek miliard korun. Vsadil jsem se s kolegy o lahev výborného vína, zda mi přivedou tři právníky, kteří potvrdí, že toto riziko Čechům nehrozí. Dosud je víno v mém sklepě, uzavřel Bonde.

Je tedy špatné, když chci referendum o Lisabonské smlouvě? Nemáme jako občané na něj právo? Dokonce i europoslanec Hynek Fajmon (ODS) chce referendum o Lisabonské smlouvě a americkém radaru v ČR. Já jsem v roce 2004 kandidoval do Evropského parlamentu na základě programu, který tvrdí, že ODS nepodpoří žádný dokument, který zhoršuje postavení České republiky, což Lisabonská smlouva činí, uvedl Fajmon. Tak kde je zakopán pes? Na Jánském vršku a ve Strakově akademii?

AUDIO ZDE: http://www.radiohalo.cz/download.php?id=223

Milan Rokytka

Milan Rokytka

Milan Rokytka

Svoboda slova je nedělitelná! Takové krédo prosazuji v Radiu Haló Futura (RHF), prvním politickém rádiu v České republice.

Psát a mluvit se může o všem, neexistuje nelegitimní otázka.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora