Několik poznámek k filosofii státního rozpočtu (SR) 2009

čtvrtek 16. říjen 2008 13:34

Jak říkává pan profesor, tak o peníze jde až v prvé řadě. Politici toho hodně namluví, naslibují ale skutek utek. Rozhodující projekcí politických vizí do finanční reality všedního dne je státní rozpočet. Ten současný se sestavuje a schvaluje za situace finanční krize a krize důvěry ve vládní koalici. Jak se to na něm projevuje?

Státní rozpočet je sestavován jakožto rozpočet státu s pravicovou vládou vražedných sponzorů a přeběhlíků metodologicky zcela chybně - jeho filosofie vychází z potřeb vysokopříjmových vrstev společnosti a vydržované byrokracie, která se v průběhu tzv. transformace stala nástrojem mafiánského kapitalismu v naší republice. Tomu odpovídá elitářský charakter jeho přípravy, kdy návrh ministerstva financí (MF) připomínkují jednotliví byrokraté a jejich političtí patroni z resortních ministerstev tak, aby objem prostředků jimiž mohou disponovat byl co nejvyšší, neboť to zvyšuje jejich moc a vytváří korupční příležitosti - klientelismus. Do této hry se rádi zapojují i poslanci koaličních stran.

Prostředky získává SR navíc zejména u těch, kteří se mohou nejméně bránit - řadových zaměstnanců produktivní i veřejné sféry. Zvyšuje se podíl daní nepřímých (asociálních) a zmenšuje podíl daní přímých, které lze sociálně citlivěji diferencovat. Podle kvalifikovaných odhadů je 25 až 30 procent takto získaných a byrokraticky alokovaných prostředků SR defakto rozkradeno. Společenské potřeby jsou pak více méně ignorovány, prostředky získává ten, kdo nejvíc křičí a má možnost působit škody (blokády atd.) a ten, kdo se s byrokraty umí o prostředky tzv. podělit v rámci zmanipulovaných veřejných zakázek. SR má proto charakter horizontálního přerozdělování, místo žádoucího vertikálního.

Jak z toho ven? Politické strany by podle odborníků měly mít ze zákona povinnost předložit voličům před volbami své čtyřleté rozpočtové výhledy, specifikovat v nich příjmy a výdaje SR, přičemž o platech politiků a úředníků by závazně rozhodovaly vylosované Občanské komise z řad nepolitiků. Současný stav, kdy si politici sami sobě určují platy a další požitky je nedemokratický a protispolečenský. Komplexní řešení pak poskytuje Občanská ústava schválená v referendu.

Nerealistické odhady

Návrh státního rozpočtu na příští rok byl vypracován s odhadem růstu ekonomiky 4,8 procenta. Podle většiny ekonomů i centrální České národní banky (ČNB) ale bude ekonomika růst příští rok tempem okolo tří procent. MF odhaduje příští rok růst ekonomiky nově o 3,6 až 3,8 procenta. Návrh SR je proto nerealistický a s ohledem na finanční krizi je dle opozice potřeba vytvořit rozpočtovou rezervu ve výši 20 miliard Kč tím způsobem, aby vláda nepředkládala novelu zákona o dani z příjmů, čímž by se získalo pět miliard. Dále by měly být pozastaveny projekty Státní pokladny, elektronických dálničních známek a marketingové akce vlády. Odborníci dále identifikovali zbytné úřady, které lze ihned bez problémů pro národní hospodářství a veřejnou správu zrušit, čímž by se uspořilo v prvním kroku dokonce 30 miliard Kč .

Jak na to?

 Do přípravy SR zapojit více odbornou i laickou veřejnost formou komunitního plánování.  A jedna kontrolní otázka na závěr:  Která strana na české politické scéně má posilování autentické přímé demokracie ve svém programu?

Milan Rokytka

Milan Rokytka

Milan Rokytka

Svoboda slova je nedělitelná! Takové krédo prosazuji v Radiu Haló Futura (RHF), prvním politickém rádiu v České republice.

Psát a mluvit se může o všem, neexistuje nelegitimní otázka.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora