K jednomu příletu a jednomu podpisu jedné ministryně

úterý 8. červenec 2008 09:16

Okolo 70 procent obyvatel ČR je podle mnohých průzkumů veřejného mínění proti americkému radaru v ČR. Jak ale zahraniční politiku svého spojeného státu vnímají američtí občané?

Překročili jsme mez, která dělí republiku a říši, uvědomují si američtí občané.  Jaké jsou charakteristické znaky pro existenci říše? Prvním je dominance výkonné moci. Druhým je podřízenost domácí politiky politice zahraniční; třetím „nadvláda vojenského myšlení“; čtvrtým „systém satelitních národů“; a pátým „spojení chvástání se a strachu“, chvástání se neomezenou národní mocí a trvalého strachu, strachu z nepřítele, z „barbara“ a z nespolehlivosti satelitních spojenců.

V případě Spojených států shledal americký novinář G. Garrett již před lety všechna tyto kritéria jako splněná.Po zjištění, že si Spojené státy vypěstovaly všechny charakteristické rysy říše, Garrett dodal, že Spojené státy, stejně jako předchozí říše, se samy cítí být „vězněm historie“, protože za jejich strachem se skrývá „kolektivní bezpečnost“ a účinkování v údajně předurčené americké roli na světové scéně.

Garrett uzavírá: Řada je na nás. Řada na nás udělat co? Převzít odpovědnost morálního vedení ve světě.  Udržovat rovnováhu sil proti silám zla všude – v Evropě, Asii a Africe, v Atlantiku a Pacifiku, ve vzduchu i na moři.  Zachovávat mír ve světě. Zachránit civilizaci. Sloužit lidstvu. Ale tohle je jazyk říše.  Římská říše nikdy nepochybovala, že byla obráncem civilizace. Jejími dobrými úmysly byly mír, právo a pořádek. Španělská říše přidala spásu. Britská říše přidala ušlechtilý mýtus břemena bílých. My jsme přidali svobodu a demokracii. Nicméně čím více k tomuto seznamu  může být přidáno, tím více je to stále ten stejný jazyk. Jazyk síly.

Milan Rokytka

Milan Rokytka

Milan Rokytka

Svoboda slova je nedělitelná! Takové krédo prosazuji v Radiu Haló Futura (RHF), prvním politickém rádiu v České republice.

Psát a mluvit se může o všem, neexistuje nelegitimní otázka.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora