EU a lisabonská smlouva jsou takové divné...

sobota 14. červen 2008 15:57

Myslela si to irská volička, oslovená českým zpravodajem před referendem o lisabonské smlouvě, a ukázalo se, že si to myslí i většina jejich spoluobčanek a spoluobčanů. Co na to ale naši zaměstnanci, politici?

Premiér by si měl pečlivě rozmyslet, zda má nadále podporovat lisabonskou smlouvu, varoval  jeden významný deník. Voliči podle něj podepsali trest smrti unijní smlouvě. Jedná se o dramatické a konečné odmítnutí plánů Bruselu na posílení moci EU při snížení vlivu menších zemí jako Irsko, napsal prestižní list.  Řeč je o anglickém premiérovi a tím listem jsou The Times. Možná by měl ale čerpat z jeho stránek informace a poučení  i ten náš první ministr...  

The Times si totiž dále všímá, že francouzští, němečtí a další evropští lídři se zdají být odhodláni ignorovat výsledek irského referenda, zatímco na druhé straně český prezident Václav Klaus označil projekt smlouvy po irském NE za ukončený: Projekt lisabonské smlouvy rozhodnutím irských voličů dnes skončil a v jeho ratifikaci již nelze pokračovat. ... Jen v jedné jediné zemi EU umožnili politici občanům vyjádřit svůj názor. Výsledek je snad pro všechny jasným sdělením. Je vítězstvím svobody a rozumu nad umělými elitářskými projekty a evropskou byrokracií, tak pravil prezident Václav Klaus. Klausovy názory  pravděpodobně najdou odezvu u mnoha evropských voličů, kterým nebylo umožněno vyjádřit se v referendu jako Irům, usoudila veřejnoprávní BBC.

Pokud The Times a BBC neodpovídají Topolánkovu naturelu, tak bulvární deník The Sun, který vedl kampaň za britskou ratifikaci smlouvy v referendu, usoudil, že irské NE je dar z nebes pro Browna, který tak v době tlaků proti své osobě může zastavením ratifikace v parlamentu dokázat svou angažovanost pro demokracii. Podobnost se situací v ČR  je očividná.

Angažovanost pro demokracii by mohlo posílt i kliknutí na   www.euroskop.cz/ Pro ty, kdo se klikáním nehodlají obtěžovat cituji:

Úvodní poznámka: Tato publikace obsahuje konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, včetně jejich příloh a protokolů k nim, v nichž jsou zapracovány změny učiněné Lisabonskou smlouvou podepsanou dne 13. prosince 2007 v Lisabonu. Tato publikace rovněž obsahuje prohlášení připojená k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu. Dosud probíhá ratifikace Lisabonské smlouvy členskými státy v souladu s jejich ústavními pravidly. Uvedená smlouva vstoupí v platnost – jak stanoví její článek 6 – dnem 1. ledna 2009 za předpokladu, že budou uloženy všechny ratifikační listiny, nebo nestane-li se tak, prvním dnem měsíce následujícího po uložení ratifikační listiny tím signatářským státem, který tak učiní jako poslední. Tato publikace je prozatímní povahy. Do vstupu Lisabonské smlouvy v platnost mohou být provedeny určité opravy jednotlivých jazykových znění tak, aby byly napraveny případné chyby, které budou v Lisabonské smlouvě nebo ve stávajících smlouvách nalezeny. Tento text je dokumentačním nástrojem a orgány Evropské unie za něj neodpovídají. Konec citace.

EU je fakt taková divná.  Lisabonská smlouva zatím není v českém překladu a konsolidovaném znění k dispozici občanům ale ani českým zákonodárcům, což je v rozporu s jednacím řádem sněmovny,  a není jasný ani statut tzv. Listiny práv EU. Listina by přitom mohla mít podle analytiků  skutečně velmi vážné konsekvence pro ČR ve vztahu k možnému otevření cesty k restitucím sudetoněmeckého majetku - a být tak velmi pravděpodobně nástrojem ne zrušení, ale pomocí možných judikátů Evropského soudního dvora o diskriminaci prostředkem masivního obejití Benešových dekretů, které tyto majetky účinně zabavily ve prospěch ČSR.

Připomínám, že se podle některých odhadů může jednat až o 19% území ČR a případný jediný precedent by mohl navíc podobně a konsekventně postihnout i Slovensko ve vztahu k vysídleným Maďarům (jak vyplývá z podrobné právní analýzy, kterou nechal vypracovat europoslanec Vladimír Železný) - jakkoli by patrně nepostihl Polsko, které si z účinků Listiny vyjednalo výjimku. Česká vláda si výjimku nevyjednala. Premiér Mirek Topolánek chce naopak v rozporu s vůlí prezidenta České republiky,  většiny českých europoslanců  a jednacím řádem sněmovny v ratifikaci lisabonské smlouvy pokračovat. Zdá se, že nejen EU a lisabonská smlouva jsou divné...  Nebo zde už místo lidu a demokratických pravidel vládne Bilderberg? Pak to chce nejen změnu politiky, ale i změnu politiků!  V každém případě slouží ke cti malého členského státu, že jeho politická reprezentace jako jediná v EU našla odvahu dát možnost rozhodnout o této smlouvě občanům v přímém hlasování, uvedl Jiří Maštálka, místopředseda ÚV KSČM pro zahraniční politiku a evropskou integraci, odborný mluvčí KSČM pro evropskou politiku a poslanec Evropského parlamentu.

Související:  http://rokytka.bigbloger.lidovky.cz/c/38643/Zrazuje-pseudoknize-cesky-narod.html

http://rokytka.bigbloger.lidovky.cz/c/38821/Jaky-je-neoimperialismus.html

Milan Rokytka

Milan Rokytka

Milan Rokytka

Svoboda slova je nedělitelná! Takové krédo prosazuji v Radiu Haló Futura (RHF), prvním politickém rádiu v České republice.

Psát a mluvit se může o všem, neexistuje nelegitimní otázka.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora