Jaký je neoimperialismus?

středa 11. červen 2008 17:35

Článek o pseudoknížeti a nacistické kryptoskupině, která své jméno dostala podle  hotelu  Bilderberg v holandském Oosterbeeku, vyvolal pozornost a zlostné reakce  příznivců pravicové až  neofašistické politické scény, viz http://rokytka.bigbloger.lidovky.cz/c/38643/Zrazuje-pseudoknize-cesky-narod.html

Prý si  pseudokníže může jezdit kam chce, zejména do USA a jednat s kým chce.  Že tím podporuje západní  imperialismus je lhostejné či přímo žádoucí. Američané a jejich čeští pomahači nejsou navyklí používat termín „imperialismus“ v souvislosti s kroky Bilderberg Group natož vlády Spojených států a Evropské komise, ale v tomto spojení je ono slovo obzvlášť výstižné.

 

V nejširším slova smyslu může být podle politologů imperialismus definován jako agrese státu A proti

lidem země B, následovaná dalším donucením a násilím, jehož účelem je zahraniční dominanci udržet. Ale imperialismus nemusí mít jen podobu přímé dominance nad cizím obyvatelstvem. Nepřímá podoba „neoimperialismu“ ve dvacátém a dvacátémprvním století stále více nahrazovala starodávnou přímou formu; je to méně patrná a méně viditelná, ale ne méně efektivní forma imperialismu. Za této situace imperiální stát opanuje cizí obyvatelstvo skrze efektivní kontrolu nad místními vládci. Podobnost se současnou situací v ČR není čistě náhodná.

 

Tuto verzi moderního západního imperialismu výstižně definoval historik Leonard Liggio: Imperiální síla západních zemí ... uvalila na lidstvo světa dvojnásobný systém vykořisťování: imperialismus, jehož prostřednictvím udržuje síla západních vlád u moci místní vládnoucí třídu výměnou za možnost rozšířit vykořisťování místních obyvatel ze strany místních států o jejich vykořisťování i ze strany západních států. Tak proto nás čekají další a další reformy veřejných rozpočtů. Chamtivost imperialistů nezná meze, viz http://blog.halonoviny.cz/node/3

 

Pohled na Ameriku jako dlouhodobou imperiální světovou sílu se začal prosazovat mezi historiky v posledních letech jako výsledek přesvědčivé a vědecké práce význačné skupiny revizionistických historiků nové levice inspirované profesorem Williamem Applemanem Williamsem. Ale byl to rovněž pohled jak konzervativních tak liberálních izolacionistů během 2. světové války a v počátcích studené války. K momentálním cílům neokonzervativních imperialistů viz http://blog.halonoviny.cz/node/4

 

Ovšem kdo o tom dnes v česky psaných a západním kapitálem ovládaných médiích napíše, že? A ten kdo napíše, tak doredaktoruje, od toho si majitelé médií vydržují své cenzory šéfredaktory, aby objektivní informace neměla šanci do veřejného prostoru proniknout. Tak taková je svoboda slova v ČR v 21. století po Kristu.   
Milan Rokytka

Milan Rokytka

Milan Rokytka

Svoboda slova je nedělitelná! Takové krédo prosazuji v Radiu Haló Futura (RHF), prvním politickém rádiu v České republice.

Psát a mluvit se může o všem, neexistuje nelegitimní otázka.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora